STRONA PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W MURZYNOWIE KOŚCIELNYM

Grupy i wspólnoty

Schola

Ministranci

Rada Duszpasterska

Rada Ekonomiczna

Żywy Różaniec