Wydarzenia

kostka Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Wg prawa Mojżeszowego, dawniej nazywane było Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (w 40. dzień od Narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej. W tradycji polskiej Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest jako święto Matki Boskiej Gromnicznej. Szczególna uwaga skupiona jest na Osobie Chrystusa, który jest "światłością świata" i "Światłem na oświecenie pogan". Od niepamiętnych czasów czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia przez Maryję Dzieciątka Jezus do Świątyni jerozolimskiej. W niektórych rejonach dzień ten zwano świętem Symeona. Już od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami. Procesja z płonącymi świecami na początku liturgii jest znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Jezusem i blaskach Jego ewangelii. Podczas Msz Świętej Dziecięcej, wszystkie dzieci podchodziły do paschału zapalić swoje świece, po czym ks. Radosław poświęcił je. Podczas trwania kazania, przybliżył im symbolikę Paschału, opowiedział o Święcie Ofiarowania Pańskiego.

powrót