Wydarzenia

kostka Narodowe Święto Niepodległości

Tradycyjnie uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości miały miejsce w Murzynowie Kościelnym. Organizatorami spotkania byli: wójt gminy Dominowo - Krzysztof Pauter oraz ks. proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela - Radosław Nowak. Choć dokładnie 7 października 1918 roku została ogłoszona niepodległość Polski przez Radę Regencyjną, to 11 listopada 1918 miało miejsce przekazanie przez tę Radę władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, dzięki czemu został on Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich oraz nastąpiło rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie. Tegoroczne obchody święta państwowego w Murzynowie nieco się różniły od tych z lat ubiegłych. Tradycyjnie świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Radosław Nowak. Ks. Radosław podczas homilii pięknie mówił o ojczyźnie, o wartościach, jakie nam przekazuje. Zacytował również wiersz Marii Konopcnickiej pt. Ojczyzna, a także wspomniał o chorobach Rzeczypospolitej, które były słowami wielkiego kaznodziei, niezwykle odważnego jak na czasy, w których żył – Piotra Skargi. Słowa jezuity bardzo pasują do dzisiejszej rzeczywistości, bowiem wielu jest Polaków, którzy przejawiają między innymi obojętność względem ojczyzny, jak i również gołym okiem widać niezgodę w społeczeństwie chociażby. Po Mszy Św. dalsze uroczystości miały miejsce przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Spod kościoła wyruszył pochód na czele z orkiestrą dętą ze Środy Wielkopolskiej. Przy pomniku głos zabrał wójt gminy Dominowo – Krzysztof Pauter. Nawiązał on do historii pomnika, który został odsłonięty 3 maja 1986 roku. Pomnik, powstał dzięki staraniom mieszkańców Murzynowa Kościelnego pod przewodnictwem ówczesnego sołtysa, śp. Waleriana Buczmy oraz Mariana Manickiego, Jana Czugujewicza, Czesława Borowczyka, Stefana Haremskiego, Alfonsa Ochowiaka, Edmunda Seredy, Floriana Sochy. Ów pomnik jest usytuowany niedaleko miejsca, w którym przed II wojną światową stał jego poprzednika. Pierwszy pomnik znajdował się na kopcu, który został usypany w 1928 r. staraniem Józefy Ozdowskiej, członków miejscowego kółka rolniczego oraz mieszkańców Murzynowa Kościelnego. Przetrwał niespełna 13 lat, w 1941 r. okupant niemiecki nakazał jego zniszczenie. Następnie przy pomniku wszyscy zgromadzeni wraz z chórem Dominanta z Dominowa, któremu dyrygowała Magdalena Szcześniewska została odśpiewana Rota. Po odśpiewaniu Roty został oddany hołd poległym na polu chwały. Byli to Stanisław Krotofil z Dzierznicy, Wincenty Siwek z Marianowa, Andrzej Wize z Dzierżnicy, oraz pozostali bezimienni, którzy wzięli w tym zdarzeniu udział. Następnie hołd został oddany również księżą z gminy Dominowo, którzy, którzy pełniąc posługę kapłańską oddali swoje życie za wywalczoną przez powstańców wolną II Rzeczpospolitą. Byli to: ksiądz Brunon Troska- wikariusz, kapłan murzynowskiego kościoła, ksiądz Karol Zwaka proboszcz parafii Giecz- Grodziszczko. Hołd złożono również księżom więzionym w obozach koncentracyjnych za wiarę i wolną II Rzeczpospolitą, którym Bóg pozwolił przeżyć obozowe okrucieństwo. Hołd został oddany także powstańcom wielkopolskim, żołnierzom armii polskich, którzy w latach 1914-1920 walczyli o wolność. Byli to: Bracia Franciszek i Stanisław Bagrowscy z Bagrowa uczestnicy Bitew pod Szubinem i Rymarzewem, powstańcy VIII kompanii swarzędzkiej. Franciszek Doktorczyk z Orzeszkowa, żołnierz III kompanii średzkiej, Franciszek Hałas z Michałowa, powstaniec, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, Józef Idaszak z Chłapowa, żołnierz I kompanii poznańskiej, Antoni Krotofil z Dzierżnicy-żołnierz I kompanii średzkiej , Stanisław Nowicki, urodzony w Gieczu, Kazimierz Parysek ze Szrapek, Florian Sroka z Biskupic. Podczas uroczystości zostali również wspomniani Ci, którzy przygotowali grunt pod odrodzenie niepodległej Polski w 1918 r. oddając jej swoje talenty organizacyjne, polityczne. Byli to Alfred Chłapowski, właściciel Chłapowa do 1927 r. Hrabia Adolf Bniński z Gułtów, właściciel Biskupic, Nowojewa i Wysławic, Stanisław Leiszner, dzierżawca Bagrowa, Leon Pluciński, właścieciel Rusiborza, Krzysztof Wize z Dzierżnicy. Hołd oddano takżematkom, których mężowie i synowie ginęli w latach 1914-1920 oraz wszystkim nie żyjącym 18 fundatorom pomnika z 1928 r. i 1986 r. Uczniowie szkół z Dominowa, Giecza i Murzynowa złożyli pod pomnikiem znicze. Następnie delegacje oraz poczty sztandarowe złożyły kwiaty oraz oddały hołd wszystkim, którzy zostali wspomniani przez ks. proboszcza oraz wójta. Delegacjami, które złożyły kwiaty byli : władze gminy Dominowo, Polskie Stronnictwo Ludowe, radny powiatowy Stanisław Nowakowski, Gminna Spółdzielnia Samopomocchłopska, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Stowarzyszenie „Złoty Wiek” , Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z Sabaszczewa, Gimnazjum im. Henryka Sucharskiego z Giecza, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka z Murzynowa Kościelnego, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Dominowa. Po uroczystościach pod pomnikiem pochód z orkiestrą dętą na czele przeszedł do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Murzynowie Kościelnym, gdzie odbyła się część artystyczna pod tytułem „Nasze drogi do wolności” przygotowana przez gimnazjalistów z Gimnazjum im. Mjr Henryka Sucharskiego w Gieczu, pod kierunkiem Doroty Małek oraz Jolanty Ochowiak – pedagogów tegoż gimnazjum.

powrót