Wydarzenia

kostka Zakończenie Rorat

W sobotę, 21 grudnia miało miejsce uroczyste zakończenie Rorat 2013 pod hasłem : " uBoga Droga ! ". Przez cztery tygodnie dzieci brały udział w roratach, przychodząc do kościoła z lampionami. Czas rorat, to czas przygotowania i oczekiwania narodzin Jezusa. Dzieci podczas nich poznawały życie świętych, którzy wiedli swój żywot biednie, ubogo. Podczas ostatnich rorat, każdemu dziecku został wręczony list od samego Papieża - Franciszka, w który dziękował im, za wzięcie udziału w roratach pod hasłem : " uBoga Droga " i poznawanie życia Świętych. Ksiądz Proboszcz podczas rorat wylosował także trzy wyklejanki z wizerunkami świętych, które dzieci dostawały po roratach. Figurkę Matki Boskiej otrzymali: Kacper Garstka, Oskar Myszker oraz Wiktoria Kubacka.

powrót